CISV Hedmark ønsker velkommen til Årsmøtet 2015. Alle medlemmer av CISV Hedmark er invitert. Møtet holdes på Lunden skole i Vang utenfor Hamar.

Adresse: Midtvangvegen 575, 2324 Vang på Hedmarken (veibeskrivelse her)

Tidspunkt: Søndag 13. september klokken 13:00.

Her vil det bli vanlige årsmøtesaker som tas opp til behandling, og vi vil få møte årets delegasjoner og høre hvordan de har hatt det på leir. Programmet tar ca to timer, og er som følger:

  • Regnskap 2015
  • Budsjett 2016
  • Årsmelding 2015
  • Valg for kommende styreperiode
  • Underholdning v/årets delegasjoner
  • Barneleir på Skarnes 2016

Etter årsmøtesakene vil vi informere om barneleiren CISV Hedmark skal arrangere sommeren 2016.

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

Styret i CISV Hedmark