Workshop “Mer av Norge”

Onsdag 3. november 2010, klokken 18:00-21:00, inviterer CISV Hedmark til en workshop som en del av mangfoldsprosjektet “Mer av Norge” på Arstad Skole i Ottestad. Målgruppen for prosjektet er unge mellom 15 og 25 år som er interessert av å gjøre sin hverdag mer fredlig. Leder for prosjektet er Freja Lina Huhle hos CISV Norge.…